Støtteforeningen for Museet i Hammer Bakker.

Stiftende generalforsamling blev afholdt på museets lokaliteter på
Storemosevej 4, 9310 Vodskov, den 25. marts 2015.

Det lille ”Museet i Hammer Bakker” fortæller historien om, hvordan forholdene har været gennem tiderne, for brugerne og personalet ved åndssvageanstalten i Vodskov.

Oprettelse af Støtteforeningen for Museet i Hammer Bakker, havde – og har stadig til formål:

  • At udbrede kendskabet til historien om den tidligere åndssvageanstalt i Vodskov

og de mennesker der har været anbragt, levet og arbejdet her.

  • At bidrage til, at museets samling og viden gøres tilgængelig for alle befolkningsgrupper, gennem formidling og rundvisning på Museet i Hammer Bakker, samt gennem samarbejde med bl. a. Aalborg kommunes øvrige museer og lokalhistoriske forenin
  • At indsamle oplysninger og materiale, registrere og udstille effekter, der har relation til åndssvageanstalten i Vodskov.
  • At rejse økonomiske midler, der kan medvirke til at støtte Museet i Hammer Bakkers drift og medvirke til bevaring af museets effekter.