OM MUSEET

Museet er baseret på frivillig arbejdskraft og forestås af tidligere med­ arbejdere. Museet er indrettet med en afdeling der omhandler brugerne, med fotografier, kunsthåndværk og mange andre ting, der relaterer sig til dagligdagen for de anbragte på anstalten.

Der er også indrettet en afdeling omhandlende personalet og ledelsen på stedet. Museet rummer endvidere en udstilling med genstande fra det sygehus, der var tilknyttet institutionen.

På museet er også indrettet bibliotek og læsestue til yderligere fordybelse i anstaltens historie og mange andre forhold vedrørende den tid­ligere åndssvageforsorg. Her er det muligt at læse bøger m.v. og nærstudere de mange fotografier, museet har i samlingen. Museet hører under Dagtilbuddet i Hammer Bakker, Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune.

Samlinger

Museet rummer historien om den store totalinstitution ved Vod­skov. Samlingen fortæller hovedsageligt institutionens historie fra 1916, hvor institutionen blev grundlagt, og frem til 1980 hvor Nordjyllands Amt overtog ansvaret og driften fra Staten. Der er udstillet et bredt udsnit af genstande, der beskriver dagligdagen og driften i dette særprægede miljø.

Midt i historien

Museet ligger umiddelbart nord for Vodskov by, i udkanten af Hammer Bakker og midt i det tidligere anstaltsområde og der­ med midt i den historie det beskriver. Museet har til huse i den gamle maskinmesterbolig på Store Mosevej 4. De fysiske ram­mer er optimalt udnyttet for at give den besøgende et fyldest­ gørende indtryk af områdets historie i forhold til institutionen.

Områdets historie

Læge og Professor Keller var en af pionererne i udviklingen af Åndssvageforsorgen i Danmark, og han ledte, som øverste chef for anstalten i Brejning ved Vejle i 1915, efter et egnet sted til yderligere udvidelse i Jylland. Valget faldt på Vodskov.

Den første lægeforstander (fra 1916-1920) var Bodil Hjorth, som havde været reservelæge på Anstalten Brejning. Imidler­tid kunne hun, jævnfør tidens norm, ikke fortsætte, da hun blev gift. Fra 1920 var Nathalie Thormona Christensen leder og hun sad i embedet som lægeforstander frem til 1938, hvor overlæ­ge Gunnar Wad overtog ledelsen. Han blev den markante leder af institutionen i mange år og havde også en lægelig baggrund fra Brejning. Da G. Wad overtog ledelsen i 1938 var der 176 patienter og et personale på 35.

Personalet

Der var en aktiv personaleforening på stedet. Allerede i 1917 stiftede 14 funktionærer i Vodskov en funktionærforening der blev forløber til en landsdækkende faglig organisering af med­arbejderne i Åndssvageforsorgens Personaleforbund (ÅP). For­eningen virkede for at sikre ansatte fornuftige løn/-, og beskæf­tigelsesforhold i et krævende arbejdsområde.

Lyst til at læse mere?

Har du fået lyst til at læse mere om Musset i Hammer Bakker, så kan du hente vores brochure her.